REGULAMIN KONKURSU CYBORG 2016

„Słońce, woda, wiatr to energia bez wad"


Organizacja konkursu.

Konkurs jest przeprowadzany w Zespole Szkół Technicznych.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Szkoły podstawowe (klasy 4, 5, 6)

Przygotowanie plakatów/prac plastycznych na temat: „Słońce, woda, wiatr to energia bez wad. Alternatywne źródła energii.” i przesłanie na adres szkoły:
Zespół Szkół Technicznych ul. Poznańska 43
63-400 Ostrów Wlkp.
z dopiskiem - konkurs CYBORG 2016

Do prac należy dołączyć opis zawierający:

  • imię i nazwisko autora,
  • imię i nazwisko opiekuna,
  • email opiekuna,
  • nazwę i adres szkoły,
  • klasę.
  • podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.

Hasło przewodnie konkursu to „Słońce, woda, wiatr to energia bez wad. Alternatywne źródła energii.”
Format pracy A3, technika dowolna.
Ostateczny termin dostarczenia lub przesłania prac na adres szkoły - 07 marca 2016 r.
Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.

Szkoły gimnazjalne - Zespół Szkół Technicznych
01 marca 2016 o godz. 9:30

Część I
Test z ogólnej wiedzy informatycznej.

Część II
Wykonanie zadań z wykorzystaniem pakietu Microsoft Office.

Zgłoszenie udziału w konkursie

ZGŁOSZENIA należy przesłać do 28 lutego 2016 r. (dotyczy szkół gimnazjalnych) na adres: zstcyborg@gmail.com
W temacie - Konkurs CYBORG 2016.
W treści: imiona i nazwiska uczestników, imię i nazwisko opiekuna, nazwę i adres szkoły.

Wszyscy uczestnicy konkursu, wysyłając prace i biorąc udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez organizatorów w celach związanych z konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych - plik do pobrania

Finał Konkursu

Uroczyste zakończenie konkursu CYBORG - 18 marca 2016 r. (piątek) o godzinie 12.00.

Nagrody przeznaczone są dla trzech pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej.

Na finał konkursu zapraszamy wszystkich uczestników i opiekunów.

Kontakt

Adres szkoły: Zespół Szkół Technicznych ul. Poznańska 43 Ostrów Wlkp. tel. 62 735 89 00

Email: zstcyborg@gmail.com

KONTAKT:

Zespół Szkół Technicznych
ul. Poznańska 43 Ostrów Wlkp.

Janina Grobelna
Dariusz Główczak
Dorota Majchrzak
Agata Nowaczyk-Warzecha
Roman Wawrzyniak

Email: zstcyborg@gmail.com

Tel. 62 735 89 00

Cyborg 2015   |   Realizacja: Błażej Skrzypniak