REGULAMIN KONKURSU CYBORG 2019

„Świat komputerów z fizyką w tle”


Organizacja konkursu.

Konkurs jest przeprowadzany w Zespole Szkół Technicznych.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Szkoły podstawowe (klasy 7,8)
oraz
Szkoły gimnazjalne (klasy 3)

w Zespole Szkół Technicznych
14 marca 2019 o godz. 9:30

Część I
Test z ogólnej wiedzy informatycznej.

Część II
Wykonanie zadań z wykorzystaniem pakietu Microsoft Office.

Szkoły ponadgimnazjalne
Oddawanie projektów do 20 marca 2019

Przygotowanie aplikacji w dowolnym języku programowania.

Zgłoszenie udziału w konkursie

ZGŁOSZENIA należy przesłać do 08 marca 2019 r. (dotyczy szkół podstawowych i gimnazjalnych) na adres: zstcyborg@gmail.com
W temacie - Konkurs CYBORG 2019.
W treści: imiona i nazwiska uczestników, imię i nazwisko opiekuna, nazwę i adres szkoły.

Wszyscy uczestnicy konkursu, wysyłając prace i biorąc udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez organizatorów w celach związanych z konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych - plik do pobrania

Finał Konkursu

Uroczyste zakończenie konkursu CYBORG - 29 marca 2019 r. (piątek) o godzinie 12.00.

Nagrody przeznaczone są dla trzech pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej.

Na finał konkursu zapraszamy wszystkich uczestników i opiekunów.

Kontakt

Adres szkoły: Zespół Szkół Technicznych ul. Poznańska 43 Ostrów Wlkp. tel. 62 735 89 00

Email: zstcyborg@gmail.com

KONTAKT:

Zespół Szkół Technicznych
ul. Poznańska 43 Ostrów Wlkp.

Janina Grobelna
Dariusz Główczak
Dorota Majchrzak
Agata Nowaczyk-Warzecha
Roman Wawrzyniak

Email: zstcyborg@gmail.com

Tel. 62 735 89 00

Cyborg 2019